• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Milí záujemcovia o štúdium, ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na adresu: zastupcaov@sospsvke.edu.sk TEŠÍME SA NA VÁS! Sme aj na: https://www.kamnastrednu.sk/stredna-odborna-skola-polnohospodarstva-a-sluzieb-na-vidieku
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Elokované pracovisko Viničky so školskou pivnicou
    • Duálne vzdelávanie v odbore mäsiar
    • Duálne vzdelávanie sa realizuje v spolupráci s DALTON s.r.o. - STAROMESTSKÁ MÄSIAREŇ

     Čo môžeš získať?

     - podnikové štipendium
     - motivačné štipendium
     - možnosť trvalého zamestnania
    • Prax v zahraničí? U nás – áno!
  •  

   • Agromechanizátor-opravár

   •  

     • Príhovor predsedu KSK

      Vážení učitelia, milí žiaci,

      ktosi raz povedal, že na to, aby sme pocítili radosť z víťazstva, musíme vedieť prijať výzvy. A vám ich uplynulý školský rok opäť nadelil štedro.

      Škola nie je len o rozvíjaní zvedavosti a získavaní nových poznatkov, ale aj o vytváraní vzťahov a kamarátstiev, čo bolo počas pandémie pre mnohých z vás mimoriadne náročné. Pred svoju výzvu sa postavili i učiteľky a učitelia, ktorí sa aj v tejto ťažkej situácii snažili odovzdať žiakom čo najviac. Veľmi si vážim vašu prácu. Zvládli ste to úžasne, s obdivuhodným nasadením.

     • Návšteva poľnohospodárskej konferencie

      Ďakujeme pánovi zástupcovi Ing. Sokolovi za možnosť zúčastniť sa skvelej sektorovej konferencie v Prešove, zameranej na autonómnu techniku, presné navádzanie a robotiku v poľnohospodárstve. Na podujatí sme sa oboznámili s autonómnymi technológiami a požiadavkami kladenými na poľnohospodársku mechanizáciu. Obzor našich odborných vedomostí sme rozšírili aj o význam presného poľnohospodárstva a jeho využitie v rastlinnej výrobe. Samuel Volkai a Tadeáš Gáll

     • Kvapka krvi

      Aj toho roku sa našli odvážlivci, ktorí pomohli dobrej veci. Krv sme darovali pod dozorom pána učiteľa Hnatha, ktorý sa k akcii aj aktívne pripojil. Kto bude ďalší? :)

     • Kariéra EXPO

      Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa akcie, kde sme počas jedného dňa mohli stretnúť desiatky zamestnávateľov z regiónu a zažiť bohatý program. Mali sme jedinečnú príležitosť spoznať osobne zamestnávateľov z rôznych oblastí, zúčastniť sa workshopov, počas ktorých nám odborníci poradili, v čom sú naše silné stránky. Zážitky sme si uchovali aj prostredníctvom fotiek s osobnosťami slovenského šoubiznisu.

  • KONTAKTY NA UČITEĽOV A MAJSTROV

   mailLink mailových adries učiteľov a majstrovmail

   https://sospasnavkosice.edupage.org/teachers/

  •    Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaní, prekonaní) so súhlasom riaditeľa.

    Mgr. Blažena Číkošová 

   riaditeľka školy


   Prehlásenie si môžete stiahnuť tu:  Doklad_o_bezpriznakovosti_neplnoleti.doc

                                                                     Doklad_o_bezpriznakovosti_plnoleti.docx


   Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.  

  • VŠETCI, KTORÍ NEMÁTE PRÍSTUP DO EDUPAGE, napíšte, prosím, správu triednym učiteľom so žiadosťou o heslo a prihlasovacie údaje: e-maily učiteľov:  https://sospasnavkosice.edupage.org/teachers/  

   Nezabudnite napísať svoje meno, priezvisko a triedu.

   Ak by ste mali problém s prihlásením do Teams-u, kontaktujte pani učiteľku Mgr. Marchevkovú cez EduPage alebo e-mailom: andrea.marchevkova7@gmail.com

  • OZNAM

   Rodič alebo plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka.

        mailDoklad_o_bezpriznakovosti_neplnoleti.docx

   mailDoklad_o_bezpriznakovosti_plnoleti.docx

   Rodič alebo plnoletý žiak má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole a to cez Edupage alebo čestným prehlásením.

  • KAM PO STREDNEJ?

   Chcete sa dozvedieť praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov? Nové číslo časopisu si môžete ihneď prelistovať.  Stačí  kliknúť  na tento odkaz: 

   Odkaz na časopis: 

   yeshttps://www.narodnekariernecentrum.sk/casopis

   Tu nájdete  články o vysokých školách, videoportál VŠ, Virtuálne DOD a iné užitočné informácie pre študentov:

   yeshttps://www.narodnekariernecentrum.sk/

   • Ako to u nás "chodí"?

   • spracovala Mgr. Jergová

  • Partneri

   • Dalton s.r.o.
   • Labaš s.r.o.
   • Národné Kariérne Centrum
  • Prihlásenie

  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 797569
  • Zvonenia

   Nedeľa 3. 7. 2022
  • Kontakt na školskú psychologičku a kariérovú poradkyňu

    e-mail: jencovaanna7@gmail.com

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • VŠETCI, KTORÍ NEMÁTE PRÍSTUP DO EDUPAGE,

   napíšte, prosím, správu triednym učiteľom 

   so žiadosťou o heslo a prihlasovacie údaje - e-maily učiteľov:  

   https://sospasnavkosice.edupage.org/teachers/

  • Časový harmonogram hodín

   1. hodina    7:30 - 8:15


   2. hodina    8:20 - 9:05


   3. hodina    9:15 - 10:00


   4. hodina    10:20 - 11:05


   5. hodina    11:10 - 11:55


   6. hodina    12:05 - 12:50


   7. hodina    13:00 - 13:45 


   8. hodina    14:00 - 14:45


   9. hodina    14:50 - 15:35


   10. hodina  15:40 - 16:25

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku , Kukučínova 23, Košice
   • riaditel@sospsvke.edu.sk
   • koordinator@sospsvke.edu.sk
   • andrea.marchevkova7@gmail.com
   • +421 556855389, +421 556855391, 0911 923 249
   • Kukučínova 23, 04001, Košice 04001 Košice Slovakia
   • 00159433
   • 2021201237
   • 055/6950218, rozhanovce@sospsvke.edu.sk
   • 056/6373470, vinicky@sospsvke.edu.sk
   • 055/6855389, zborovna@sospsvke.edu.sk
   • 055/6855389, vychovny.poradca@sospsvke.edu.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje