• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Elokované pracovisko Viničky so školskou pivnicou
    • Prax v zahraničí? U nás-áno!
    • Online DOD
    • https://www.koncimskolu.sk/kamnastrednu/stredna-odborna-skola-polnohospodarstva-a-sluzieb-na-vidieku-1
    • Duálne vzdelávanie v odbore mäsiar
    • Duálne vzdelávanie sa realizuje v spolupráci s DALTON s.r.o. - STAROMESTSKÁ MÄSIAREŇ
     Čo môžeš získať?
     - podnikové štipendium
     - motivačné štipendium
     - možnosť trvalého zamestnania
  • Nový odbor na školský rok 2021/2022

   Záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba 

   Viac info: https://sospasnavkosice.edupage.org/?#photos:album:107

   https://www.youtube.com/watch?v=xsbbCVzY17c

  • KONTAKTY NA UČITEĽOV A MAJSTROV

   mailLink mailových adries učiteľov a majstrovmail

   https://sospasnavkosice.edupage.org/teachers/

  • VŠETCI, KTORÍ NEMÁTE PRÍSTUP DO EDUPAGE, napíšte, prosím, správu triednym učiteľom so žiadosťou o heslo a prihlasovacie údaje: e-maily učiteľov:  https://sospasnavkosice.edupage.org/teachers/  

   Nezabudnite napísať svoje meno, priezvisko a triedu.

   Ak by ste mali problém s prihlásením do Teams-u, kontaktujte pani učiteľku Mgr. Marchevkovú cez EduPage alebo e-mailom: andrea.marchevkova7@gmail.com

   • Ako to u nás "chodí"?

   • spracovala Mgr. Jergová

  • Čo robíme počas e-learningu ? :)

   Napríklad aj túto aktivitu. Započúvajte do načítaných úryvkov študenov z AAOP. Ďakujeme Dáške, Tonke, Janke, Karolíne a Marekovi :)  Ak by sa chcel ešte niekto zapojiť do e-čítania, pošlite svoju nahrávku ľubovoľného literárneho textu pani učiteľke Mgr. Marchevkovej na e-mail. 

    

   • Ako to u nás vyzerá? :)

   • spracovala Mgr. Marchevková

  • Oznam zákonným zástupcom a žiakom

   Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym
   príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka,
   hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích
   ciest) alebo inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
   Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného
   lekára
   pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu
   s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže
   prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým
   žiakom.


   Zákaz vstupu cudzím osobám do priestorov školy !

    

   Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby . Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a  žiaka.

    

   Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.                                                                                                                                              

    Mgr. Blažena Číkošová 

   riaditeľka školy


   Prehlásenie si môžete stiahnuť tu:  Prehlásenie o bezinfekčnosti.docx

  •   

   yesChceš sa dozvedieť praktické informácie o štúdiu na vysokých školách a pracovných príležitostiach pre absolventov? KLIKNI NA OBRÁZKY.yes

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Kontakt na školskú psychologičku a kariérovú poradkyňu

    e-mail: psycholog.suranova@gmail.com

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Zvonenia

   Štvrtok 3. 12. 2020
  • VŠETCI, KTORÍ NEMÁTE PRÍSTUP DO EDUPAGE,

   napíšte, prosím, správu triednym učiteľom 

   so žiadosťou o heslo a prihlasovacie údaje - e-maily učiteľov:  

   https://sospasnavkosice.edupage.org/teachers/

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku , Kukučínova 23, Košice
   • riaditel@sospsvke.edu.sk, zastupcatv1@sospsvke.edu.sk
   • +421 556855389, +421 556855391, 0911 923 249
   • Kukučínova 23, 04001, Košice
   • 00159433
   • 2021201237
   • 055/6950218, rozhanovce@sospsvke.edu.sk
   • 056/6373470, vinicky@sospsvke.edu.sk
   • andrea.marchevkova7@gmail.com
   • 055/6855389, zborovna@sospsvke.edu.sk
   • 055/6855389, vychovny.poradca@sospsvke.edu.sk
   • koordinator@sospsvke.edu.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje